STOJÍ NA KELTSKÉM OPIDU

SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU=VÁCLAV=

 

 

15.září v sobotu v 15.-hodin=Bohoslužba s posvěcením nového zvonu=SVATÝ VÁCLAV=

Ochotně přijel posvětit zvon a celebrovat Řádovovou bohoslužbu Opat P.Michael Pojezdný O.Pream Královské Kanonie Premonstrátů Strahov

 

 

Samotný zvon Václav připraven k posvěcení,aby obnovil staletou tradici zvonění

Báseň složená na Chvojenský zvon=VÁCLAV=

Detail nového zvonu pro kostel na Chvojně

Opat P.Michael Pojezný se pečlivě připravuje

Poslední porada před samotnou slavností

Plné soustředění při Řádové Bohoslužbě

Opat Pojezdný a Arciděkan Jurečka

Bohoslužba měla zvláštní slavnostní atmosféru

Hlavní sponzor PhDr.Hana Gerzanicová u přijímání

U svatého přijímaní

Samotné svěcení nového zvonu VÁCLAV

Sponzor zvonu a básnířka v jedné osobě přednáší báseň na zvon VÁCLAV pro kostel sv.Jakuba a Filipa na Chvojně

Všichni v očekávání na poděkování všem

Poděkování hlavnímu sponzorovi Ph.Dr.Haně Gerzanicové za 110.000.-Kč.na základě jsme mohli uskutečnit tento velký dar církvi.

Obdarovaný Opat neskrývá radost za uznání

Místní Duchovní Otec se raduje z nového zvonu

Velmistr Řádu přijímá ode mne splnění slibu zvonu

Spokojenost těch,kteří si to vzali na bedra

Spokojenost moje s Velmistrem Rytířkého Řádu nad dokonaným dílem,obnovení tradice zvonění v poledne ve 12.-hod.,večer v 18.-hod a v pátek v 15.-hodin za zemřelé,věřící i nevěřící v tomto týdnu,další příležitostné zvonění při bohoslužbě,pohřbech a jiné činnosti v kostele na Chvojně.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode