STOJÍ NA KELTSKÉM OPIDU

XII.ŘÁDOVÁ MŠE 28.září v 15.-hodin

Celebrují    :

Opat P.Michael Pojezdný O.Pream

Královské Kanonie Premonstrátů

 

 

Celebrující u oltáře v kostele

Kněží zpívají chorál sv.Václave

Komenda sv.Jakuba a Filipa Benešov

Rytířského Řádu sv.Václava s kněžími

Pohled do lodi kostela se všemi

Maruška Šímova ráda obslouží,jak jsme zvyklí chlebíčky,řízečky,moučníky a lahůdkami pro všechny bez rozdílu !

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode