Křesťanská liturgie světců na rok 2019.

ÚNOR:
2.Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.svatý Blažej
4.svatý Ondřej Corsini
5.svatá Agáta
 
6.svatý Pavel Miky a druhové
7.svatý Richard
8.svatý Jeroným Emiliáni
9.svatá Apolonie
10.svatá Scholastika
11.Panna MAria Lurdská
12.svatý Benedikt Asiánský
13.svatá Kateřina Riciová
14.svatý Valentin
15.svatá Jiřina
16.svatá Juliána
17.svatý Alexius a druhové
18.svatý Simeon
19.blahoslavený Gotšalk
 
20.svatý Nikefor
21.svatý Petr Damiani
22.Svátek STolce sv.Petra
23.svatý Polykarp
24.svatý Modest
25.svatá Valburga
26.svatý Alexandr
28.svatý Roman
BŘEZEN:
1.svatý Albín,svatý Suibert
2.svatý Simplicius
3.svatá Kunhůta
4.svatý Kazimír
5.svatý Teofil
6.Popeleční středa-blahoslavený Friedrich
7.svatá Perpetua a Felicita
8.svatý Jan z Boha
9.svatá Franiška Římská;
10.svatý Jan z Ogilvie
11.sv.Eulogius z Kordoby
12.sv.Kvirin
13.sv.Patricie
14.sv.Matylda
15.sv.Longin
16.sv.Heribert
17.sv.Patrik
18.sv.Cyril Jeruzalémský
19.Slavnost sv.Josefa snoubence Panny Marie
20.sv.Archip
21.sv.Serapion
22.sv.Epafrodit
23.sv.Turibius z Mongroveja
24.sv.Kateřina Švédská
25.Slavnost Zvěstování Páně
 
 
26.sv.Kastulus
27.sv.Rupert
28.sv.Rogát
29.blahoslavený Ludolf
30.svatý Jan Klimak
31.blahoslavená Balbína
DUBEN:
1.svatý Makárius
2.svatý František z Pauly
3.svatý Nikita
4.svatý Izidor
5.svatý Vincenc Farrerský
.svatý Notger
7.svatý Jan Křtitel de la Salle
8.svatý Albert
9.svatá Maria Kleofášova
10.svatý Michael de Sanktis
11.svatý Stanislav
12.svatý Julius
13.svatý Martin I.
14.svatý Lambert-Květná neděle
15.svatý Damián de Veuster
16.svatá Bernardeta Soubiersová
17.svatý Inocens
18.svatý Krescenc-Zelená čtvrtek
 
19.svatá Ema-Lev IX-Velký pátek
20.svatý Anicet-Bílá sobota
21.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
22.Velikonoční pondělí
23.svatý Vojtěch
24.svatý Jiří
25.svatý Marek
26.svatý Kletus a Richárius
27.svatá Zita
28.svatý Petr CHanel
29.svatá Kateřina Sienská
30.svatý Zikmund
 
KVĚTEN:
1.svatý Josef dělník tesař
2.svatý Atanáš
3.svatého Jakuba a Filipa
4.svatý Florián
5.svatý Gothard
6.svatý Jan Sarkandr
7.svatý Benedikt+blahoslavená Gizela
8.Panna Marie  Prostřednice všech Milostí
9.svatý Herman
10.svatý Izidor+svatý Job,
11.svaý Ignác z Láconi
12.svatý Pankrác
13.Panna Maria Fatimská
14.svatý Matěj
15.svátý Izidor+svatá Žofie
16.svatý Jan Nepomucký
17.svatý Jan Paschal Baylon
18.svatý Jan I.
19.svatý Petr Celestýn
20.svaý Klement Maria Hofbauer
21.svatý Ondřej Babola
22.svatá Julie
svatá Rita
23.svatý Jan Křtitel de Rossi
24.svatý Vincenc Lerinský
25.svatý Beda Ctihodný
svatý Řehoř VII.
26.svatý Filip Neri
27.svatý Augustin z Cartenbury
28.svatý Emil
29.svatý Maximin
30.Slavnost Nanebevstoupení Páně
svatá Zdislava
31.Svátek Navštívení Panny Marie
ČERVEN:
1.svatý Justin
2.svatý Marceli a Petr
3.svatý Karel Lwanga a druhové
4.svatý František Carrracciolo
5.svatý Bonifác
6.svatý Norbert
7.svatý Robert
8.svatý Medard
9.svatý Efrém Syrský
10.svatý Bohumil
11.svatý Barnabáš
12.svatý Jan z Fukunda
13.Svátek Ježíše Krista nejvyššího kněze
svatý Antonín z Padovy
14.svatý Anastáz
15.svatý Vít
16.Slavnost nejvyšší Trojice
17.svatý Řehoř Barbarigo
18.svatá Marina
19.svatý Jan Nepomuk Neumann
20.svatý Silverius
21:svatý Alois Gonzaga
22.Jan Fisher a Tomáš More
23.svatý Josef Cafaso
24.Slavnost narození sv.Jana Křtitele
25.svatý Vilém
26.svatý Jan a Pavel
svatý Pavel
27.svatý Cyril Alexandrijský
28. Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova
29.svatý Petr a Pavel
30.SVATÍ PRVOMUČENÍCI ŘÍMŠTÍ
ČERVENEC:
1.svatý Theobald
2.svatý Ota
3.svatý Tomáš
4.svatý Prokop
5.Slavnost svatého Cyrila a Metoděje
6.svatá Marie Gorettiová
7.svatý Wilibald
8.svatý Kilián
9.svatá Veronika Gulianinová
10.svatá Amálie
11.svatá Benedikta
12.svatý Jan Qualbert
13.svatý Jindřich
14.blahoslavený Hroznata
15.svatý Bonaventura
16.Panna Marie Karmelská
17.blahoslavený Česlav
svatý Hyacint
18.svatý Elilián
19.svatá Makrina
20.svatý Eliáš
svatý Apolinář
21.svatý Vavřinec z Brindisi
22.svatá Marie Magdaléna
23.svatá Brigita
24.svatá Kristína
25.svatý Jakub
svatý Kryštof
26.svatý Jáchym a Anna
27.svatý Gorazd a druhové
28.svatý Nazárius a Celsus
29.svatá Marta
30.svatý Petr Chryzolog
31.svatý Ignác z Loyoly
SRPEN:
1.svatý Alfons z Ligiouri
 
 
2.svatý Eusebius
3.svatá Lydie
4.svatý Jan Maria Vianney
5.Posvěcení baziliky římské
6.Svátek Proměnění Páně
7.svatý Kajetán
8.svatý Dominik
9.svatá Terezie Benedikty od Kříže
10.svatý Vavřinec
11.svatá Klára
12.svatá Jana Františka de Chantal
13:svatý Poncián  
a Hipolit
14.svatý Maxmilián Maria de Kolbe
15.Nanebevzetí Panny Marie
16.svatý Štěpán I.Uherský
17.svatý Myron
18.svatá Helena
19.svatý Jan Eudes
 
20.svatý Bernard
21.svatý Pius X.
22.Panna Marie Královna
23.svatá Rúžena z Limy
24.svatý Bartoloměj
25.svatý Benedikt a druhové
26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: KATOLICKÉ SVÁTKY

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode