Křesťanská liturgie světců na rok 2018.

ČERVEN:

20.svatý Silverius

21.svatý Alois Gonzaga
22-svatý Jan Fisher a Tomáš More
svatý Tomáš More
23.svatý Josef Cafasso
24.slavnost narození sv.Jana Křtitele
25.svatý Vilém
26.svatý Jan a Pavel
svatý Pavel
27.svatý Cyril Alexandrijský
28.svatý Irenej(Lubomír)
29.slavnost sv.Petra a Pavla
30.svatí prvomučedníci římští
ČERVENEC:
1.svatý Theobald
2.svatýOta
3.svatý Tomáš
4.svatý Prokop
5.svatí Ciryril a Metoděj
6.svatá Marie Gorettiová
7.svatý Wilibald
8.svatý Kilián
9.svatá Veronika Giulianiová
10.svatá Amálie
11.svatá Benedikta
12.svatý Ludvík a Zélie Martinovi
13.svatý Jindřich
14.blahoslavený Hroznata
15.svatý Bonaventura
16.Panna Marie Karmelská
17.svatý Česlav a Hyacint
18.svatý Emiliána
19.svatá Makrina
20.svatý Eliáš
21.svatý Vavřinec z Brindisi
22.svatá Marie Magdaléna
23.svatá Brigita
24.svatá Kristina
25.svatá Jakuba
26.svatý Jáchym a Anna
27.svatý Gorazd a druhové
28.svatý Nazarius a Celzus
29.svatá Marta
30.svatý Petr Chryzolog
31.svatý Ignác z Loyoly
SRPEN:
1.svatý Alfons z Liguori
2.svatý Eusebius-svatý Petr Julián Eymard
3.svatá Lydie
4.svatý Jan Maria Vianney
5.Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6.svátek Promněnění Páně
7.svatý Kajetán,svatý Sixtus a druhové
8.svatý Dominik
9.svatá Terezie od Kříže
10.svatý Vavřinec
11.svatá Klára
12.svatá Jana Františka de Chantal
13.svatý Poncián a Hipolitt a svatý Berchmans
1 4.svatý Maxmilián Kolbe
15.slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.svatý Štěpán
17.svatý Myron
18.svatá Helena
19.svatý Jan Eudes
20.svatý Bernard
21.svatý Pius X.
22.Panna Marie Královna
23.svatá Růžena z Limy
24.svatý Bartoloměj
25.svatý Ludvík
svatý Benedikt
26.ctihodný Martin Středa
27.svatá Monika
28.svatý Augustin
29.umučení svatého Jana Křtitele
30.svatý Fiakr
31.svatý Rajmund
ZÁŘÍ:
1.svatý Jiljí
2.svatý Justus
3.svatý Řehoř Veliký
4.svatá Růžena z Viterba
5.svatá Terezie z Kalkaty
6.svatý Magnus
7.svatý Melichar Grodecký
8.svátek Narození Panny Marie
9.svatý Petr Klever
10.blahoslavený Karel Spinola
11.svatý Emil
12.Jméno Panny Marie
13.svatý Jan Zlatoústý
14.svátek Povýšení Kříže
15.Panna Maria Bolestná
16.svatá Ludmila
17.svatý Robert Bellaramin
18.svatý Josef Kupertinský
19.svatý Januárius
20.svatý Ondřej
 
 Pavel a druhové
21.svatý Matouš
22.svatý Mořic a druhové
23.svatý Pio Petrelciny
24.svatý Gerard
25.svatý Kleofáš
26.svatý Kosma a Damián
27.svatý Vincenc z Paula
28.svatý Václav
29.svatí Archandělé Michael,Gabriel. a Rafael
30.svatý Jeroným
ŘÍJEN:
1.svatá Terezie od Dítěte Ježíše
2.svatí andělé strážní
3.svatý Maxmilián
4.svatý František z Assisi
5.svatá Faustyna Kowalská
6.svatý Bruno
7.Pana Maria Růžencová
8.svatý Simeon
9.svatý Dionýsius a druhové
10.svatý Paulin
11.svatý German
12.svatý Radim
13.svatý Eduard
14.svatý Kalist
15.svatá Terezie od Ježíše
16.svatá Hedika
17.svatý Ignác Antiochijský
18.svatý Lukáš
19.svatý Izák Jogues
20.svatá Irena
21.blahoslavený Karel Habsburský
22.svatý Jan Pavel II.
23.svatý Jan Kapistránský
24.svatý Antonín Maria Kleret
25.svatý Kryšpín
26.svatý Rustik
27.svatý Frumencius
28.svatí Šimon a Juda
29.svatý Narcis
30.svatý Marcel
31.svatý Wolfgang
LISTOPAD:
1.slavnost Všech svatých
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: KATOLICKÉ SVÁTKY

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode