STOJÍ NA KELTSKÉM OPIDU

Křesťanská liturgie světců 

Rok 2022.

Leden

1.Slavnost Matky Boží Panny Marie

2.svatý Bazil Veliký

svatý Řehoř Naziánský

3.Nejsvětější jméno Ježíš

4.blahoslavená Anděla z Foligna

5.svatý Eduard

6.Slavnost Zjevení Páně

Tři Králové

7.svatý Rajmund z Peňafortu

8.svatý Severin

9.svatý Maercelín

10.Svatý Agathon

11.ctihodná Marie Elekta

12.svatý Elred

13.svatý Hilárius s Portiers

14.svatý Sáva Srbský

15.svatý Probus(Pravoslav)

 

 

16.svatý Marcel I.

17.svatý Antonín Veliký

18.Panna Marie Matka křesťanů

19.svatý Marius a Marta a jejich synové

20.svatý Fabián a Šebestián

21.svatá Anežka Římská

22.svatý Vincenc

23.svaý Ildefons

24.svatý František Saleský

25.Obrácení svatého Pavla

26.svatý Timotej a Titus

27.svatá Anděla Mericiová

28.svatý Tomáš Akvinský

29.svatý Sulpicius

30.svatá Martina

31.svatý Jan Bosco

ÚNOR,
1.svatý.Gelassius
2.Svátek Uvedení Páně do chrámu
 
3.svatý Blažej
4.svatý Ondřej Corsini
5.svatá Agáta
 
6.svatý Pavel Miky a druhové
7.svatý Richard
8.svatý Jeroným Emiliáni
ctihodná Mlada
9.svatá Apolonie
10.svatá Scholastika
11.Panna MAria Lurdská
12.svatý Damián
13.svatá Kateřina Ricciová
14.svatý Valentin
15.svatá Jiřina
16.svatá Juliána
17.Popeleční středa
svatý Alexius a druhové
18.svatý Simeon
19.blahoslavený Gotšalk
20.svatý Nikefor
21.svatý Petr Damiani
 
22.Svátek Stolec sv.Petra
23.svatý Polykarp
24.svatý Modest
25.svatá Valburga
26. svatý Alexandr
27.svatý Gabriel od Bolestné Panny Marie
Bolestná Panna Marie
28.svatý Roman
29.svatý Kasián
BŘEZEN:
1.svatý  Suibert
2.svatý Simplicius
3.svatá Kunhůta
4.svatý Kazimír
5.svatý Teofil(Bohumil)
6.svatý Friedrich(Bedřich,Miroslav)
7.svatá Perpetua a Felicita(Blažena)
8.svatý Jan z Boha
9.svatá Franiška Římská
10.svatý Jan z Ogilvie
11.sv.Eulogius z Kordoby
12.sv.Kvirin
13.sv.Patricie
14.sv.Matylda
15.sv.Longin
16.sv.Heribert
17.sv.Patrik
18.sv.Cyril Jeruzalémský
19.Slavnost sv.Josefa snoubence Panny Marie
20.svatý Archip
21.blahoslavený Serapion
22.sv.Epafrodit
23.sv.Turibius z Mongroveja
24.sv.Kateřina Švédská
25.Slavnost Zvěstování Páně
26.sv.Haštal
27.sv.Rupert
28.sv.Rogát
29.svatý Ludolf(Slavomil)
30.svatý Jan Klimak
31.blahoslavená Balbína
DUBEN:
1.Zelený čtvrtek
svatý Makárius(Blahomír)
2.Velký pátek
svatý František z Pauly
3.Bílá sobota
svatý Nikita
4.Zmrtvých vstání Páně-Boží hod velikonoční
Začátek doby velikonoční
svatý Izidor
5.Pondělí Velikonoční
 
svatý Vincenc Farrerský
6.Úterý velikonoční
svatý Notger
7.Středa velikonoční
svatý Jan Křtitel de la Salle
8.Čtvrtek velikonoční
svatý Albert
9.Pátek velikonoční
svatá Maria Kleofášova
10.Sobota velikonoční
svatý Michael de Sanktis
11.Svátek Božího milosrdenstvísvatý Stanislav
svatý Stanislav
12.svatý Julius
 
13.svatý Martin I.
14.svatý Lambert
15.svatá Anastázie
16.svatá Bernardeta Soubiersová
 
17.svatý Inocens
18.svatý Krescenc (Rostislav)
 
19.svatá Ema                                        
20.svatý Hugo
21.svatý Anselm,
sv.Konrád (Altotting)
22.svatý Leonid
23.svatý Vojtěch
24.svatý Jiří
svatý Fidel ze Sigmaringy
25.svatý Marek
26.svatý Richárius
27.svatá Zita
28.svatý Petr CHanel
svatý Ludvík Maria Grignion z Monfortu
29.svatá Kateřina Sienská(patronka Evropy)
30.svatý Zikmund
svatý Pius V.
 
KVĚTEN:
1.svatý Josef dělník tesař
    
2.svatý Atanáš
3.svatého Jakuba a Filipa
 
svatý Filip
4.svatý Florián
5.svatý Gothard
6.svatý Jan Sarkandr
7.svatý Benedikt II.
 
8.Panna Marie  Prostřednice všech Milostí
9.svatý Hermus
10.svatý Izidor
11.svaý Ignác z Láconi
12.svatý Pankrác
svatý Nereus a Achileus
13.Nanebevstoupení Páně
Panna Maria Fatimská
svatý Ondřej
Servác
 
14.svatý Matěj
svatá Korona
15.svatá Žofie
16.svatý Jan Nepomucký
17.svatý Jan Paschal Baylon
18.svatý Jan I.
19.svatý Petr Celestýn
20.svaý Klement Maria Hofbauer
svatý Bernardýn Sienský
21.svatý Ondřej Babola
svatý Kryštof Magallanes a druhové
 
22.svatá Julie
svatá Rita
23.Hod Boží svatodušní
svatý Jan Křtitel de Rossi
24.svatý Vincenc Lerinský
25.svatý Beda Ctihodný
svatý Řehoř VII.
svatá Marie Magdaléna de Pazzi
26.svatý Filip Neri
27.Ježíš Kristus,nejvyšší a věčný kněz
svatý Augustin z Cartenbury
28.svatý Emil
29.svatý Maximin
30.Nejsvětější Trojice
svatá Zdislava
 
31.Navštívení Panny Marie
ČERVEN:
1.svatý Justin
2.svatý Marcelin a Petr
3.Tělo a krev Páně-Boží tělo
svatý Karel Lwanga a druhové
4.svatý Bonifác
5.
6.svatý Norbert
7.svatý Robert
 
8.svatý Medard
9.svatý Efrém Syrský
10.svatý Maxim
 
11.Nejsvětější srdce Ježíšovo
 
svatý Barnabáš
12.Neposkvrněné srdce Panny Marie
svatý Jan z Fukunda
13. svatý Antonín z Padovy
14.svatý Anastáz
15.svatý Vít
16.svatý Benon (Zbyněk)
17.svatý Řehoř Barbarigo
18.svatá Marina
19.svatý Jan Nepomuk Neumann
svatý Romuald
20.svatý Silverius
21:svatý Alois Gonzaga
22.Jan Fisher
Tomáš More
 
23.svatý Josef Cafaso
24.Narození sv.Jana Křtitele
25.svatý Vilém
ctihodný Ivan
26.svatý Jan a Pavel
svatý Pavel
27.svatý Cyril Alexandrijský
28. svatý Irenej-(Lubomír)
29.svatý Petr a Pavel
30.SVATÍ PRVOMUČENÍCI ŘÍMŠTÍ
ČERVENEC:
1.svatý Theobald(Děpolt)
2.svatý Ota
3.svatý Tomáš
4.svatý Prokop
svatá Alžběta Portugalská
5.Slavnost svatého Cyrila a Metoděje-patroni Evropy
6.svatá Marie Gorettiová
7.svatý Wilibald
8.svatý Kilián
svatá Veronika Gulianinová
9.sv.Augustin Žao Rong a druhové
10.svatá Amálie(Libuše)
11.svatý Benedikt(patron Evropy)
12.svatý Jan Qualbert
13.svatý Jindřich
14.blahoslavený Hroznata
svatý Kamil de Lelis
15.svatý Bonaventura
16.Panna Marie Karmelská
17.blahoslavený Česlav
svatý Hyacint
18.svatý Emilián
19.svatá Makrina
20.svatý Eliáš
21.svatý Vavřinec z Brindisi
22.svatá Marie Magdaléna
23.svatá Brigita(patronka Evropy)
24.svatá Kristína
25.svatý Jakub
svatý Kryštof
26.svatý Jáchym a Anna
27.svatý Gorazd a druhové
28.svatý Nazárius a Celsus
29.svatá Marta
30.svatý Petr Chryzolog
31.svatý Ignác z Loyoly
SRPEN:
1.svatý Alfons z Ligiouri
2.Panna Maria Královna andělů
svatý Eusebius
sv.Petr Julián Eymar
3.svatá Lydie
4.svatý Jan Maria Vianney
5.Posvěcení baziliky římské
Panny Marie Sněžné
 
6.Svátek Proměnění Páně
svatý Kajetán
8.svatý Dominik
9.svatá Terezie Benedikty od Kříže
Edith Stein,patronka evropy
10.svatý Vavřinec
11.svatá Klára
12.svatá Jana Františka de Chantal
svatý Poncián  a Hipolit
13.Jan Berchmans
14.svatý Maxmilián Maria de Kolbe
15.Nanebevzetí Panny Marie
16.svatý Štěpán I.Uherský
17.svatý Myron
18.svatá Helena
svatý Jan Eudes
20.svatý Bernard
21.svatý Pius X.
22.Panna Marie Královna
23.svatá Rúžena z Limy
24.svatý Bartoloměj
25.svatý Kristin a druhové
svatý Ludvík
 
svatý Josef Kalasanský
blahoslavený Metoděj Trčka
26.ctihodný Martin Středa
27.svatá Monika
28.svatý Augustýn
29.Umučení Jana Křtitele
30.svatý Felix
31.svatá Rajmund
ZÁŘÍ:
1.svatý Jiljí
2.svatý Justus
3.svatý Řehoř Veliký
4.svatá Růžena z Viterba
5.svatá Terezie z Kalkaty
svatý Viktorin
6.svatý Magnus
7.svatý Melichar Grodecký
8.Svátek narození Panny Marie
9.svatý Petr Klaver
10.blahoslavený Karel Spinola
11.svatý Emil
12.Jméno Panny Marie
13.svatý Jan Zlatoůstý
14.Svátek Povýšení sv.Kříže
15.Panna Marie Bolestná
16.svatá Ludmila
 
17.svatý Kornélius a Cyprián
svatý Robert Bellarmin
18.svatý Josef Kupertinský
19.svatý Januárius
20.svatý Ondřej Kim Teagon,
Pavel Chong Hasang a druhové
21.svatý Matouš
 
22.svatý Mořic a druhové
23.svavtý Pius Pietrelciny
24.svatý Gérard(Jaromír)
25.svatý Kleofáš
 
26.svatý Kosma a Damián
27.svatý Vincenc z Paula
28.svatý Václav
29.svatí Archandělé Michael,Gabriel a Rafael
30.svatý Jeroným
ŘÍJEN:
1.svatá Terezie od Dítěte Ježíše
2.svatí Andělé strážní
3.svatý Maxmilián
4.svatý Framtišek z Assisi
5.svatý Palmác
svatá Faustyna Kowalská
6.svatý Bruno
7.Panna Maria Růžencová
8.svatý Simeon
||
svatý Jan Leonardi
10.svatý Paulin
11.svatý Jan XXIII,Papež
12.svatý Radim
13.svatý Eduard
14.svatý Kalist I.
15.svatá Terezie od Ježíše
16.svatá Hedvika 
svatá Markéta Marie Alocoque
17.svatý Ignác Antiochijský
18.svatý Lukáš
19.svatý Pavel od Kříže
svatý Izák Jogues a druhové
svatý Jan Brébeauf
20.svatá Irena
21.blahoslavený Karel Rakouský
svatý Hilarion
22.svatý Jan Pavel II.
 
svatá Marie Salome
23.svatý Jan Kapistránský
24.svatý Antonín Maria Kleret
25.svatý Kryšpín
26.svatý Rustik
27.svatý Frumencius
28.svatí Šimon a Juda
blahoslavenáMarie Restituta Kafková29.svatý Narcis
30.svatý Marcel
31.svatý Wolfgang
LISTOPAD:
1.Všechni svatí
2.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.svatý Martin de Pores
4.svatý Karel Boromejský
5.svatý Zachariáš a Alžběta
 
6.svatý Leonard (Linhart)
7.svatý Wilibrord
8.svatý Gottfried (Bohumír)
9.svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.svatý Lev Veliký
11.svatý Martin Tourský
 
12.svatý Josafat
13.svatá Anežka Česká
14.svatý Mikuláš Tavelič
15.svatý Albert Veliký
svatá Markéta Skotská
16.svatá Gertruda-Den Bible 
17.svatá Alžběta Uherská
18.svatý Petr a Pavel 
 
Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla
19.svatá Mechtilda
20.svatý Felix z Valois
21.Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Ježíš Kristus Král
22.svatá Cecilie
23:svatý Klement I.
svatý Kolumbán
24.svatý Ondřej Duang-Lac a druhové
25.svatá Kateřina Alexandrijská
26.svatý Silvestr Gazzolini
27.svatý Virgil
 
28.svatý Mansuet (Miloslav)
29.ADVENT-První neděle Adventní
 
svatý Saturnin
30.svatý Ondřej
PROSINEC:
1. svatý Edmund Kampián
 
2.svatá Bibiána
3.svatý František Xaverský
4.svatý Jan Damašský 
svatá Barbora
 
5.svatý Sába
6.Druhá Adventní neděle
svatý Mikuláš
7.svatý Ambrož
8. Panna Maria,počatá bez poskvrny prvotního hříchu
10.svatá Julie 
svatá Eulálie 
11.svatý Damas I.Hostivít
12.Pana Maria Quadalupská
13.Třetí neděle Adventu Radostná
svatá Lucie
14.svatý Jan od Kříže
15.3.svatý Valerián
 
16:svatá Adelhaida Adéla
17.svatý Lazar
18. svatý Rufus a Zosim
19.blahoslavený Urban
20.Čtvrtá neděle Adventu
svatý Dominik
21.svatý Petr Kanisius
22.4.svatá Františka Cabrini
23.svatý Jan Kentský
24.Štědrý den Vigilie Narození Páně Boží Hod Vánoční
25.Narození Páně Hod Boží Vánoční
26. svatý Štěpán
 
27.Svatá Rodina:Ježíš,Maria a Josef
svatý Jan Evangelista
;;
28.Svatá Mláďátka betlémská
29.svatý Tomáš Becket
 
30.svatá rodina:Ježíš,Marie a Josef
 
svatý Evžen
31.svatý Silvestr
Nový rok 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: KATOLICKÉ SVÁTKY

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode